Algemene Ledenvergadering 2019

Voorafgaand aan de eerste Malt van de Maand van het nieuwe jaar zijn alle leden uitgenodigd voor de ALV.

Tijdens de vergadering zullen het jaarverslag over 2018 en de notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. Deze stukken zullen, net als de agenda, worden verspreid via nieuwsbrief en op de site worden gezet.