Algemene Ledenvergadering 2016

Op 8 februari aanstaande zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Blue Water Whiskyclub Zwolle gehouden worden. Op verzoek van een aantal leden zullen we om 20:00 beginnen. De ook op deze datum geplande Malt van de Maand proeverij zal vervolgens na de ALV starten.

Op de ALV zal onze huidige voorzitter zijn bestuursfunctie en daarmee ook zijn voorzitterschap, neerleggen. Het bestuur stelt voor om Dave Sinke, huidig bestuurslid en huidige vicevoorzitter, te verkiezen als voorzitter.

Tevens stelt het bestuur voor om Marcel Rompelman te verkiezen als bestuurslid ter vervanging van de aftredende voorzitter.

Naast de gekozen voorzitter zal het bestuur uit hun midden een penningmeester en een secretaris aanwijzen. Het vierde bestuurslid zal zich onder andere richten op externe communicatie.

Volgens de statuten kunnen naast de door het bestuur voorgestelde voorzitter en het bestuurslid, overige leden zich ook kandidaat stellen als voorzitter en als bestuurslid. Volgens artikel 6 lid 3 dient dit door minimaal 6 leden ondersteunt te worden. De bescheiden hiervoor dienen uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de ALV (uiterlijk 31 januari 2016, 20:00) in bezit te zijn van de secretaris van de vereniging.

Het bestuur ook besloten een evenementencommissie in te stellen. Deze commissie zal bestaan uit 3 leden en één bestuurslid. Het bestuur zal de verdere opzet van de evenementencommissie tijdens de ALV toelichten. We willen alle leden oproepen om vast te overwegen of ze zitting willen nemen in de evenementencommissie.

Wij nodigen alle leden uiteraard van harte uit om deze bij te wonen.

De documenten voor de vergadering: