Inschrijven

Via onderstaand invulformulier kun je aangeven dat je je wilt registreren als lid. Na aanmelding nemen wij contact met je op om de inschrijving te kunnen afronden. Pas na bevestiging van verwerking van de inschrijving en betaling van contributie is je lidmaatschap definitief. De contributie is voor 2024 vastgesteld op EUR 39,50.

De statuten zijn te vinden op deze website onder verenigingsinformatie.